Trường Mầm non thân thiện

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề
Điện thoại: 02996567469
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Ngọc Thủy
Họ và tên Huỳnh Ngọc Thủy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên (Tổ trưởng)
Học hàm, học vị Cao đẳng
Địa chỉ Thạnh An 4, Thạnh Thới Thuận, TĐ, ST
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách