Trường Mầm non thân thiện

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề
Điện thoại: 02996567469
 • Sơn Tấn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV. Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
 • Đỗ Hoang Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán (Tổ trưởng)
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01667 407 459
  • Email:
   hoangsang1108@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hồng Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ trưởng)
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hongmottttdst2013@gmail.com
 • Huỳnh Ngọc Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ trưởng)
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Lê Thị Bạch Đằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0967 346 525
  • Email:
   bachdang.mgttt@gmail.com
 • Trương Thị Nhãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984 503 4444
  • Email:
   nhantruongmgttt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đai học
  • Điện thoại:
   0974 136 140
  • Email:
   nguyenthihoa27041974@gmail.com