Trường Mầm non thân thiện

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề
Điện thoại: 02996567469
 • Lê Thị Thùy Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đai học
  • Điện thoại:
   0857714444
  • Email:
   thuydiem.mg1982@gmail.com
 • Trần Thị Sệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ trưởng)
  • Điện thoại:
   0333546252
  • Email:
   tranthiset@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mầm-Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0342608193
  • Email:
   hongdoan.tran1997@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hồng Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ trưởng)
  • Điện thoại:
   0974639874
  • Email:
   hongmottttdst2013@gmail.com
 • Quách Thị Thanh Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0367405794
  • Email:
   lymgvb@gmail.com
 • Lê Thị Bạch Đằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0967 346 525
  • Email:
   bachdang.mgttt@gmail.com