Trường Mầm non thân thiện

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề
Điện thoại: 02996567469
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 27/04/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đai học
Địa chỉ Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng
Điện thoại 0974 136 140
Email nguyenthihoa27041974@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Hiệu trưởng